9. zastavenie 9. przystanek

Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

„Koľko musel Kristus vytrpieť a koľko pádov zažiť pre naše spasenie? Ťarchu kríža, ktorý nesie vysilený Kristus, symbolizujú nielen tri kríže, ale aj skutočná hmotnosť tejto plastiky.“

9. zastavenie 9. zastavenie

Modlime sa

Áno, Pane, v tvojom premáhaní sveta premáhaním utrpenia je víťazstvo. Prosíme ťa, nech sme vždy ochotní na ňom spolupracovať a nikdy nestrácať nádej.

< < späť

Projekt Interreg