9. zastavenie 9. przystanek

Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

„Ile Chrystus musiał wycierpieć i ile upadków doświadczyć dla naszego zbawienia? Ciężar krzyża niesiony przez wyczerpanego Chrystusa symbolizują nie tylko trzy krzyże, ale także prawdziwy ciężar tej rzeźby.“

9. przystanek 9. przystanek

Modlimy się

Tak, Panie, w twoim przezwyciężaniu świata przez pokonanie cierpienia kryje się zwycięstwo. Prosimy, abyście zawsze byli gotowi do współpracy i nigdy nie tracili nadziei.

< < Powrót

Projekt Interreg