O kalvárii v Krásne nad Kysucou O Kalwarii

Ako sme budovali Krásňanskú kalváriu

Krížová cesta sa začala stavať v roku 2020, kedy sa začalo s budovaním jednotlivých kamenných zastavení, kedy bol upravený terén na výstavbu.

 

Ku krížovej ceste sa dá dostať od železničnej stanice po ceste cez Dielničky. Na konci cesty je malá drevená kaplnka na stĺpiku, ktorú vystavali naši predkovia. Krížová cesta vedie stŕmou cestou až na vrch Diel, blízko osady U Jantov. Je umiestnená v krásnom prírodnom prostredí, obklopená stromami. Nad šiestym zastavením sa nachádza i prameň vody. Od najvyššieho zastavenia smerom k vyhliadkovej veži je krásny pohľad na mesto Krásno nad Kysucou, ktoré lemuje rieka Kysuca.

 

Krížovú cestu tvorí 14 zastavení od odsúdenia Ježiša Krista až po jeho pochovanie do hrobu. Zastavenia sú postavené v pomerne prudkom teréne a strmo smerujú nahor. Zastavenie je malou kamennou stavbou obloženou kameňom, zastrešenou drevenou strieškou, navrchu s krížikom. Vovnútri zastavenia je výjav – kovová plastika. Kovové plastiky jednotlivých zastavení krížovej cesty sú dielom architekta Stanislava Mikovčáka.

 

Plastiky sú zhotovené z kovaného železa. Povrchová úprava plastík bola robená kovačským černením a prírodným voskom napovrchu. Jedna plastika má približne 10 kíl. Na výrobu plastík sa použilo približne 150 kíl železa. Detailami sú artefakty nájdené v osadách a v centre Krásna. Zaujímavé sú tri klince z jedenásteho zastavenia Pána Ježiša pribíjajú na kríž, ktoré sa našli pri rekonštrukcii mosta cez rieku Bystricu. Predchodca vzácneho dvojoblúkového mosta stál na drevených koloch, ktoré boli spájané týmito klincami. Ďalšími artefaktami sú podkovy, staré časti váhy, hák, kovové časti motýk, železné reťaze, ktoré vydržali svojou pevnosťou, odolali času a vydržali do dnešnej modernej doby.

 

Na konci augusta 2020 sa plastiky dostali na miesto do jednotlivých zastavení. Svoju duchovnú hodnotu začala krížová cesta niesť posvätením dňa 15. septembra 2020. Posvätil ju dekan Marian Vojtek.

Projekt Interreg