Rozhľadňa u Jantov v Krásne nad Kysucou Wieża widokowa
Vyhliadková veža v Krásne nad Kysucou

Vyhliadková veža na konci krížovej cesty

Novým letným zastavením v kaplnkovej púti sa stala rozhľadňa pri osade U Jantov. Bola otvorená 30. augusta 2020 pri príležitosti 695. výročia prvej písomnej zmienky o Krásne. Otvorenie 25 metrov vysokej rozhľadne začalo slávením sv. omše, ktorú celebroval dekan Marian Vojtek spolu s kaplánom Michalom Tichým. Slávnostnú sv. omšu spevom sprevádzal mládežnícky spevácky zbor Makabi a celé popoludnie Folklórna skupina Vrabčiar a Kysucká muzička. Po sv. omši bolo požehnanie rozhľadne a prestrihnutie pásky. Rozhľadňa stojí na mieste, o ktorom legenda hovorí, že tu v dávnej minulosti stála strážna veža, ktorá chránila cestu i toto miesto. Stredoveké obdobie tohto miesta pripomenula čestná salva Historického spoloku sv. Šebastiána na počesť tejto významnej chvíle. Otvorenie rozhľadne sledovalo mnoho Krásňanov, návštevníkov i turistov zo širokého okolia. Rozhľadňa nad Krásnom je nielen novou turistickou atraktivitou nášho mesta, ale aj akýmsi symbolom. Predovšetkým symbolom spojenia zeme s nebom, symbolom budúcnosti, ktorú vidíme v našich deťoch, ale aj krásneho nadhľadu, ktorý je taký potrebný v medziľudských vzťahoch.

Viac informácií o rozhľadni

Mapa

Projekt Interreg