6. zastavenie 6. przystanek

Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

„Kovové časti motýk predstavujú ťažkú fyzickú prácu, ktorú vykonávali hlavne ženy. Na hlavách mávali šatky. Jednou zo žien bola Veronika, sňala si z hlavy šatku, aby Kristovi utrela tvár.“

6. zastavenie 6. zastavenie

Modlime sa

Trpiaci Ježišu, prosíme ťa o odvahu zmierňovať utrpenie. Táto odvaha pramení z tvojej lásky a zjavuje prvú lásku svetu.

< < späť

Projekt Interreg