6. zastavenie 6. przystanek

Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa

„Metalowe części motyki wyobrażają ciężką pracę fizyczną wykonywaną głównie przez kobiety. Na głowach nosiły chusty. Jedną z kobiet była Weronika, która zdjęła chustę, żeby otrzeć twarz Chrystusa.“

6. przystanek 6. przystanek

Modlimy się

Cierpiący Jezu, prosimy Cię o odwagę, by ulżyć cierpieniom. Ta odwaga promienieje t twojej miłości i objawia pierwszą miłość światu.

< < Powrót

Projekt Interreg