5. zastavenie 5. przystanek

Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

„Spojené ohnivká reťaže symbolizujú pomoc človeka, ktorou sa ťarcha kríža zmiernila. Ježiš, Boží Syn, prijal pomoc od obyčajného človeka.“

5. zastavenie 5. zastavenie

Modlime sa

Pane, citlivé vnímanie zoslabnutých údov tvojho tajomného tela, je prvým krokom k službe. Prosíme ťa, aby si nás našiel pripravených a veľkodušných.

< < späť

Projekt Interreg