5. zastavenie 5. przystanek

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

„Połączone ogniwa łańcucha symbolizują pomoc człowieka, dzięki której ciężar krzyża został złagodzony. Jezus, Syn Boży, otrzymał pomoc od zwykłego człowieka.“

5. przystanek 5. przystanek

Modlimy się

Panie, wrażliwe postrzeganie osłabionych kończyn twojego tajemniczego ciała jest pierwszym krokiem do służby. Prosimy Cię, abyś spotkał na przygotowanych i wielkodusznych.

< < Powrót

Projekt Interreg