4. zastavenie 4. przystanek

Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou

„Do tvaru srdca ukuté dve podkovy symbolizujú lásku matky a syna, silnejšiu ako bolesť.“

4. zastavenie 4. zastavenie

Modlime sa

Pane, prosíme ťa, nech pri každom stretnutí s tebou, v rozličných udalostiach života je našou odpoveďou postoj tvojej matky. „Hľa, služobnica Pána.“ (Lk 1,38)

< < späť

Projekt Interreg