4. zastavenie 4. przystanek

Pan Jezus spotyka swą Matkę

„Dwie podkowy wykute w kształcie serca symbolizują miłość matki i syna, silniejszą niż ból.“

4. zastavenie 4. zastavenie

Modlimy się

Panie, prosimy Cię, przy każdym spotkaniu z Tobą, w różnych wydarzeniach życiowych, naszą odpowiedzią jest postawa Twojej matki. „Oto służebnica Pańska”. (Lk 1,38)

< < Powrót

Projekt Interreg