2. zastavenie 2. przystanek

Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

„Tŕňová koruna ukutá zo starých drôtov symbolizuje utrpenie i poníženie Krista, ktorý vypína sily, aby mohol niesť kríž.“

2. zastavenie 2. zastavenie

Modlime sa

Pane, kríž má rôzne podoby, ale len prijatý v tebe má jediný zmysel. Daj nám, milosť pochopiť ho i prijať.

< < späť

Projekt Interreg