2. zastavenie 2. przystanek

Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

„Korona cierniowa, skręcona ze starych drutów, symbolizuje cierpienie i upokorzenie Chrystusa, który z wysiłkiem dźwiga krzyż.“

2. przystanek 2. przystanek

Modlimy się

Panie, krzyż ma różne oblicza, ale przyjęty w Tobie ma tylko jedno znaczenie. Daj nam łaskę zrozumienia i przyjęcia Go.

< < Powrót

Projekt Interreg