14. zastavenie 14. przystanek

Pána Ježiša pochovávajú

„Ježišovi najvernejší ukladajú jeho telo do hrobu. Staré časti motyky symbolizujú ženy plačúce nad hrobom. Ťažké železo symbolizuje váhu ťažkej a tvrdej skaly hrobu.“

14. zastavenie 14. zastavenie

Modlime sa

Pane Ježišu Kriste, daroval si nám seba. Ako zrno zasiate do zeme, odumierame sebe, dávaš nový život tým, čo uverili. Prosíme ťa, aby tvoj život v nás mohol pokračovať v darovaní života tým, ktorí ho nemajú.

< < späť

Projekt Interreg