14. zastavenie 14. przystanek

Pan Jezus złożony do grobu

„Wierni Jezusowi składają Jego ciało do grobu. Stare części motyki symbolizują kobiety płaczące nad grobem. Ciężkie żelazo symbolizuje ciężar ciężkiej i twardej skały grobu“

14. przystanek 14. przystanek

Modlimy się

Panie Jezu Chryste, ofiarowałeś się nam. Jak ziarno jest zasiane w ziemi, umieramy, dając nowe życie tym, którzy uwierzyli. Prosimy Cię, aby Twoje życie w nas nadal dawało życie tym, którzy go nie mają.

< < Powrót

Projekt Interreg