13. zastavenie 13. przystanek

Pána Ježiša skladajú z kríža

„Srdce Panny Márie zostalo bolestne spojené s krížom, na ktorom zomrel jej Syn.“

13. zastavenie 13. zastavenie

Modlime sa

Pane Ježišu, vďaka za lono Matky, ktoré ťa prijalo, ako najväčší dar pre človeka. Vďaka za lono Matky Cirkvi, ktoré nás chráni i dáva vzrast. Prosíme ťa, aby sme v jej náručí boli spasení.

< < späť

Projekt Interreg