13. zastavenie 13. przystanek

Pan Jezus zdjęty z krzyża

„Serce Maryi zostało boleśnie połączone z krzyżem, na którym umarł jej Syn.“

13. przystanek 13. przystanek

Modlimy się

Panie Jezu, dziękuję Ci za łono Matki, która przyjęła Cię jako największy dar dla człowieka. Dzięki łono Matki Kościoła, które nas chroni i pozwala rosnąć. Prosimy Cię, abyśmy zostali zbawieni w jej ramionach.

< < Powrót

Projekt Interreg