12. zastavenie 12. przystanek

Pán Ježiš na kríži zomiera

„Reťaz pevne prikovaná ku krížu – Kristus navždy spojený s krížom. Tvar kríža, na ktorom Ježiš Kristus zomrel, sa stal symbolom kresťanstva.“

12. zastavenie 12. zastavenie

Modlime sa

Pane, krstom sme spojení s tebou, v ňom sme zomreli hriechu i vstali k novému životu. Prosíme ťa, aby sme žili novým, svätým životom.

< < späť

Projekt Interreg