12. zastavenie 12. przystanek

Pan Jezus umiera na krzyżu

„Łańcuch mocno przykuty do krzyża - Chrystus na zawsze zjednoczony z krzyżem. Kształt krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus, stał się symbolem chrześcijaństwa.“

12. przystanek 12. przystanek

Modlimy się

Panie, przez chrzest łączymy się z Tobą, w Nim umarliśmy z grzechu i zmartwychwstaliśmy do nowego życia. Prosimy Cię, abyśmy żyli nowym życiem w świętości.

< < Powrót

Projekt Interreg