11. zastavenie 11. przystanek

Pána Ježiša pribíjajú na kríž

„Ježiš s tŕňovou korunou na hlave je pribitý na kríž. Jeho ruky a nohy prenikla ďalšia bolesť. Klince, ktoré mohli ľuďom slúžiť na užitočnú prácu a sú určené na spájanie, boli zneužité. Aká zvrátená môže byť ľudská zloba...“

11. zastavenie 11. zastavenie

Modlime sa

Pane, nech naša jednota s tebou v najsvätejšej obeti, rodí v nás jednotu v tvojom mystickom tele. Prosíme ťa, o pomoc odumrieť sebe a žiť v tebe.

< < späť

Projekt Interreg