11. zastavenie 11. przystanek

Pan Jezus przybity do krzyża

„Jezus z koroną cierniową na głowie zostaje przybity do krzyża. Kolejny ból przeszywa jego ręce i nogi. Gwoździe, które mogły być używane przez ludzi do pożytecznej pracy i są przeznaczone do łączenia, zostały niewłaściwie użyte. Jak przewrotny może być ludzki gniew... “

11. przystanek 11. przystanek

Modlimy się

Panie, niech nasza jedność z Tobą w Najświętszej Ofierze zrodzi jedność w Twoim mistycznym ciele. Prosimy cię, abyś pomógł umrzeć i żyć w tobie Panie.

< < Powrót

Projekt Interreg