1. zastavenie 1. przystanek

Pán Ježiš je odsúdený na smrť

„Na plastike prvého zastavenia krížovej cesty sú použité časti starej váhy. Váhy symbolizujú súd, ktorý vyniesol nespravodlivý rozsudok.“

1. zastavenie 1. zastavenie

Modlime sa

Odsúdený Kriste, nie vždy sme pripravení znášať ľudský súd a pozerať sa naň ako na zisk. Nie vždy sme pripravení rásť v podobnosti s tebou. Posilňuj nás, prosíme, na ceste vernosti.

< < späť

Projekt Interreg