1. zastavenie 1. przystanek

Pan Jezus na śmierć skazany

„Do wytworzenia rzeźby na pierwszym przystanku drogi krzyżowej zostały użyte części ze starej wagi. Wagi symbolizują sąd, który wydał niesprawiedliwy wyrok”.

1. przystanek 1. przystanek

Modlimy się

Chrystusie skazany, nie zawsze jesteśmy przygotowani ludzkie sądy i patrzeć sią na nie jak na zysk. Nie zawsze jesteśmy gotowi rosnąć na podobieństwo do Ciebie. Proszę, wzmocnij nas na drodze wierności.

< < Powrót

Projekt Interreg