7. zastavenie 7. przystanek

Pán Ježiš padá druhý raz po krížom

„Váha kríža sa pri druhom páde zdvojnásobila...“

7. zastavenie 7. zastavenie

Modlime sa

Pane, pád nás zahanbuje a vstávanie nie je vždy korunované víťazstvom. A predsa je súčasťou cesty k spáse. Prosíme ťa, posilňuj nás.

< < späť

Projekt Interreg