3. zastavenie 3. przystanek

Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

„Ježiš nevládze uniesť kríž, padá pod ním. No nazbiera sily a dvíha sa zo zeme. Tŕňová koruna mu túto strastiplnú cestu ešte sťažuje.“

3. zastavenie 3. zastavenie

Modlime sa

Pane Ježišu, prosíme ťa, daj, aby nás žiadna slabosť neoberala o silu vstať a o dôveru očakávať tvoju pomoc.

< < späť

Projekt Interreg