10. zastavenie 10. przystanek

Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

„Nielen bolesť, ale aj potupenie... Puknutý kríž symbolizuje obnaženého a potupeného Ježiša.“

10. zastavenie 10. zastavenie

Modlime sa

V tvojom potupení, Ježišu, sme zahalení rúchom nevinnosti. Prosíme ťa o silu, aby zostalo nepoškvrnené.

< < späť

Projekt Interreg